ACTE NECESARE


 Card de sanatate

(Doar daca se face inscrierea la medicul de familie al centrului nostru)

 Copie dupa actele medicale

(Din care sa reiasa diagnosticele ) Ex : analize medicale,iesiri din spital,scrisori medicale ,copie certificat handicap (daca este cazul)